Harga Terbaru Daihatsu 2017

WELCOME 2017.

Berikut harga OTR terbaru Daihatsu untuk wilayah Riau

Harga Daihatsu Pekanbaru Januari 2017ON THE ROAD
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 STD123,500,000
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W123,500,000
DAIHATSU GRAN MAX PU BOX 1.3140,850,000
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 STD128,250,000
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 3W128,250,000
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 AC PS135,250,000
DAIHATSU GRAN MAX PU BOX 1.5145,100,000
DAIHATSU GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5151,950,000
DAIHATSU GRAN MAX BV 1.3133,350,000
DAIHATSU GRAN MAX BV 1.3 AC137,850,000
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D151,450,000
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D FF157,900,000
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.5 D PS167,900,000
DAIHATSU NEW LUXIO 1.5 D M/T178,000,000
DAIHATSU NEW LUXIO 1.5 X M/T196,200,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD187,100,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD198,100,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD190,900,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD202,400,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DELUXE202,750,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DELUXE214,300,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY210,450,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY221,850,000
DAIHATSU AYLA D MT MI97,350,000
DAIHATSU AYLA D PLUS MT MI109,600,000
DAIHATSU AYLA M MT MI113,850,000
DAIHATSU AYLA M SPORTY MT MI128,500,000
DAIHATSU AYLA M AT MI122,900,000
DAIHATSU AYLA M SPORTY AT MI137,700,000
DAIHATSU AYLA X MT MI121,250,000
DAIHATSU AYLA X ELEGANT MT MI128,600,000
DAIHATSU AYLA X AT MI130,300,000
DAIHATSU AYLA X ELEGANT AT MI137,650,000
DAIHATSU TERIOS X MT200,450,000
DAIHATSU TERIOS X MT EXTRA211,050,000
DAIHATSU TERIOS X AT EXTRA221,800,000
DAIHATSU TERIOS R MT234,150,000
DAIHATSU TERIOS R MT ADVENTURE244,050,000
DAIHATSU TERIOS R AT248,150,000
DAIHATSU TERIOS R AT ADVENTURE258,350,000
DAIHATSU SIGRA D MT 1.0116,300,000
DAIHATSU SIGRA M MT 1.0125,250,000
DAIHATSU SIGRA X MT 1.2 STD134,600,000
DAIHATSU SIGRA X MT 1.2 DELUXE140,100,000
DAIHATSU SIGRA R MT 1.2 STD140,550,000
DAIHATSU SIGRA R MT 1.2 DELUXE144,350,000
DAIHATSU SIGRA X AT 1.2 STD147,450,000
DAIHATSU SIGRA X AT 1.2 DELUXE152,950,000
DAIHATSU SIGRA R AT 1.2 STD153,400,000
DAIHATSU SIGRA R AT 1.2 DELUXE157,200,000
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC MT167,900,000
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC AT178,800,000
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC MT SPORT176,400,000
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC AT SPORT187,300,000

 

Write a comment