Harga Terbaru Daihatsu 2017

WELCOME 2017.

Berikut harga OTR terbaru Daihatsu untuk wilayah Riau

Harga Daihatsu Pekanbaru Januari 2017 ON THE ROAD
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 STD 123,500,000
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W 123,500,000
DAIHATSU GRAN MAX PU BOX 1.3 140,850,000
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 STD 128,250,000
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 3W 128,250,000
DAIHATSU GRAN MAX PU 1.5 AC PS 135,250,000
DAIHATSU GRAN MAX PU BOX 1.5 145,100,000
DAIHATSU GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 151,950,000
DAIHATSU GRAN MAX BV 1.3 133,350,000
DAIHATSU GRAN MAX BV 1.3 AC 137,850,000
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D 151,450,000
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D FF 157,900,000
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.5 D PS 167,900,000
DAIHATSU NEW LUXIO 1.5 D M/T 178,000,000
DAIHATSU NEW LUXIO 1.5 X M/T 196,200,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD 187,100,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD 198,100,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD 190,900,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD 202,400,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DELUXE 202,750,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DELUXE 214,300,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY 210,450,000
DAIHATSU GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY 221,850,000
DAIHATSU AYLA D MT MI 97,350,000
DAIHATSU AYLA D PLUS MT MI 109,600,000
DAIHATSU AYLA M MT MI 113,850,000
DAIHATSU AYLA M SPORTY MT MI 128,500,000
DAIHATSU AYLA M AT MI 122,900,000
DAIHATSU AYLA M SPORTY AT MI 137,700,000
DAIHATSU AYLA X MT MI 121,250,000
DAIHATSU AYLA X ELEGANT MT MI 128,600,000
DAIHATSU AYLA X AT MI 130,300,000
DAIHATSU AYLA X ELEGANT AT MI 137,650,000
DAIHATSU TERIOS X MT 200,450,000
DAIHATSU TERIOS X MT EXTRA 211,050,000
DAIHATSU TERIOS X AT EXTRA 221,800,000
DAIHATSU TERIOS R MT 234,150,000
DAIHATSU TERIOS R MT ADVENTURE 244,050,000
DAIHATSU TERIOS R AT 248,150,000
DAIHATSU TERIOS R AT ADVENTURE 258,350,000
DAIHATSU SIGRA D MT 1.0 116,300,000
DAIHATSU SIGRA M MT 1.0 125,250,000
DAIHATSU SIGRA X MT 1.2 STD 134,600,000
DAIHATSU SIGRA X MT 1.2 DELUXE 140,100,000
DAIHATSU SIGRA R MT 1.2 STD 140,550,000
DAIHATSU SIGRA R MT 1.2 DELUXE 144,350,000
DAIHATSU SIGRA X AT 1.2 STD 147,450,000
DAIHATSU SIGRA X AT 1.2 DELUXE 152,950,000
DAIHATSU SIGRA R AT 1.2 STD 153,400,000
DAIHATSU SIGRA R AT 1.2 DELUXE 157,200,000
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC MT 167,900,000
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC AT 178,800,000
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC MT SPORT 176,400,000
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC AT SPORT 187,300,000

 

Write a comment